PRAVIDLA SOUTĚŽE

CHEF CLUB CULINARY CHALLENGE 2018

(dále jen "pravidla")
1. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je obchodní společnost VITANA, a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, Česká Republika, IČO 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 (též jen „pořadatel“).

2. Místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky, Finální kolo soutěže se koná v Národním zemědělském muzeu v Praze, Kostelní 44, Praha. Více informací je možné najít na www.chefclub.cz/soutez a www.facebook.com/ChefclubCZ/ (dále jen „místo konání soutěže“). Změna místa konání finálového kola vyhrazena.

3. Doba trvání soutěže

3.1 Soutěž probíhá od 3.10. do 6.12.2018. Soutěž je rozdělena do dvou soutěžních kol. 1. kolo probíhá v období od 3.10. do 31.10. 2018, 2. kolo proběhne 6.12. 2018 (dále jen „doba trvání soutěže“).

4. Podmínky účasti v soutěži a princip soutěže

4.1. Podmínky účasti:
4.1.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 21 let, která úspěšně absolvovala učební obor kuchař/kuchařka nebo odbornou gastronomickou školu a aktivně pracuje v tomto oboru a má doručovací adresu v České republice.
4.1.2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele - organizátora a dále veškeré osoby podílející se přímo na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4.1.3. Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího v rozsahu a za podmínek blíže uvedených v článku 6. těchto pravidel.

4.2. Princip soutěže:
Soutěž se skládá ze dvou kol:

4.2.1. 1. kolo – písemné korespondenční kolo:
Přihlášky do soutěže prostřednictvím internetového formuláře (včetně písemné práce, kalkulace a fotografií menu) musí být doručeny nejpozději do 31. října 2018 na adresu:

VITANA a.s.
Mělnická 133

277 32 Byšice

Česká republika
e
mail: chefclub@chefclub.cz

Soutěžící je povinen zaslat písemnou soutěžní práci s kalkulacemi podle soutěžního zadání, popisy přípravy jídel a jejich konečnou prezentaci a od každého CHODU samostatnou detailní barevnou fotografii (alespoň 2560 x 1920 (200 dpi)) dokončených jídel (z úhlu asi 45°) naaranžovaných na bílém porcelánu. Fotografie jídel musí být opatřena názvem pokrmu a přiřazena poznámka, zda jde o předkrm či hlavní chod.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit s více návrhy. Musí se ale vždy přihlásit s kompletním soutěžním programem na samostatné přihlášce pod samostatnou značkou/pseudonymem. Každá soutěžní práce musí přesně odpovídat zadání. Formuláře potřebné pro soutěž mohou být pro další potřebu kopírovány. Chybně vypracované nebo zcela nevhodné práce budou vyřazeny a soutěžící nebude mít nárok na účastnický diplom.

Soutěžní požadavky:
Příprava moderního slavnostního dvouchodového menu k příležitosti 100. let výročí od založení Československé republiky, vycházející z tradiční české kuchyně a podzimní sezóny, kterým byste prezentovali národní gastronomii na světové soutěži.

Příprava:
- jednoho teplého či studeného předkrmu
- jednoho teplého hlavního jídla s přílohou

Při přípravě menu musí být použity prvky české kuchyně, tzn. moderně upravena klasická česká chuť a tradiční česká surovina.

V každém soutěžním menu musí být použit:

Předkrm:
V předkrmu musí být jako dominantní surovina použita: 


Pstruh duhový - celý, kuchaný s hlavou, sladkovodní ryba,
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), pochází z chovu

Země původu: Česká republika, váha 200 až 300 g

Hlavní jídlo:  
V hlavním jídle musí být jako dominantní surovina použita:

Kachní prsa s kůží
Země původu: Česká republika, váha cca 0,5 Kg

Vybrané produkty musí být uvedeny v materiálové i finanční kalkulaci (je vhodné počítat průměrné ceny z velkoobchodů). Kalkulace (receptury) musí být napsány a propočteny na 10 porcí (pro talířové podávání). Nákupní cena surovin na 1 porci/osobu (pro celé menu) by měla činit maximálně 250,- Kč.

Kritéria pro písemnou část korespondenční:

1. Celkový dojem, kreativita
2. Složení receptury, pracovní postup
3. Ekonomické hledisko, náročnost surovin
4. Vypracování kalkulace

Odborná porota složená z profesionálů působících v oblasti gastronomie vybere dne 14. listopadu 2018 na základě výše uvedených kritériích 10 kuchařů (semifinalistů) + 2 náhradníky. Tito soutěžící postupují do finálového kola.

4.2.2. 2 kolo – finálové praktické kolo
Soutěžící, kteří se kvalifikují z písemné části soutěže do finále, budou po vyhodnocení prvního kola písemně vyzváni, aby porotou oceněné pokrmy prakticky předvedli ve finále.
Vybraní kandidáti do finále soutěže musí v této části soutěže připravit 4 porce soutěžního dvouchodového menu s použitím hlavní suroviny tj.:

Předkrm:

Pstruh duhový - celý, kuchaný s hlavou, sladkovodní ryba,
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), pochází z chovu

Země původu: Česká republika, váha 200 až 300 g

Hlavní jídlo:

Kachní prsa s kůží
Země původu: Česká republika, váha cca 0,5 Kg

Volitelné: surovina z produktové řady Chef Club. Katalog produktů je k dispozici na http://chefclub.cz/produkty/

Bez cizí pomoci v časovém limitu 3 hodiny, připravit a prezentovat pokrm odborné porotě (celkem 4 porce od každého chodu). Jídla by měla být shodná z písemného kola. Pokud soutěžící provede změny v jídlech, je potřeba odbornou porotu informovat před zahájením soutěže, změny by neměly zásadně ovlivnit přihlášená jídla.
Finalisté obdrží v předstihu písemně všechny nezbytné informace a fotografie talířů, které budou k dispozici pro finále.
Jídla budou podávána na jednotných talířích.
Použití vlastního porcelánu nebude ve finálové části povoleno.
Jídla budou porotě servírována jako při servisu v restauraci, všichni finalisté budou s postupem seznámeni den před konáním soutěže.
Suroviny na finálové kolo dodá soutěžícím pořadatel soutěže, společnost VITANA, a.s.
Na místě soutěže bude s časovým předstihem předáno soutěžícím požadované množství surovin – podrobnosti obdrží soutěžící na místě soutěže.
Pro Mise en place (materiálovou přípravu pracoviště) smí být dovezeny a použity pouze suroviny předem neupravené, s některými mezinárodně uznávanými výjimkami, obvyklými pro kuchařské soutěže - hrubě opracovaná – očištěná zelenina, vývary nesmí být ochuceny ani svařeny, ryby budou vcelku...).

Kritéria pro praktickou část finále:

Budou sestaveny 2 poroty složené z profesionálů působících v oblasti gastronomie.

Porota I. bude bodovat převážně praktické dovednosti soutěžících na jejich pracovišti a bude znát i jejich výrobky.
Porota II. bude zcela vizuálně odloučena od soutěžících a nebude mít přístup na pracoviště. Bude senzoricky a chuťově hodnotit anonymní výrobky.

Porota I.
1. Mise en place (přiměřenost na počet porcí)
2. Provádění základních kuchařských postupů
3. Používání moderních pracovních postupů a kulinářských úprav
4. Způsob podávání a celkový dojem Členům poroty je vyhrazeno právo degustace již během přípravy a před podáváním pokrmů.

Porota II.
1. Prezentace, kreativita
2. Provádění základních kuchařských postupů
3. Používání moderních pracovních postupů a kulinářských úprav
4. Způsob podávání a celkový dojem
5. Použití povinných surovin
6. Degustace Bodové ohodnocení poroty II. se počítá dvojnásobně.

5. Ceny – finále:

Po sečtení výsledků odborných porot (pořadí výherců určuje dosažený počet bodů) budou vyhlášeny a předány následující ceny:

1. místo: 3 denní letecký zájezd (v ceně ubytování 2 noci a letecká doprava) na prestižní soutěž kuchařů Bocuse d´Or ve francouzském Lyonu (26. – 29. 1. 2019), účast na tréninku Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR, výrobky Chef Club v hodnotě 10.000 Kč, sada nožů Wüsthof, rondon nebo voucher v hodnotě 1.000 Kč od společnosti Fomi
2. místo: Výrobky Chef Club v hodnotě 5.000 Kč, sada nožů Wüsthof, rondon nebo voucher v hodnotě 1.000 Kč od společnosti Fomi
3. místo: Výrobky Chef Club v hodnotě 2.000 Kč, sada nožů Wüsthof, rondon nebo voucher v hodnotě 1.000 Kč od společnosti Fomi
4. – 10. místo: Sada univerzálních nožů Wüsthof. zástěra Chef Club.

Ceny budou výhercům předány osobně bezprostředně po vyhlášení výsledků.

6. Ochrana osobních údajů

Při registraci do soutěže dle těchto pravidel uděluje soutěžící pořadateli soutěže svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje soutěžícího vyplněné do příslušného soutěžního formuláře za následujících podmínek:
1. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je obchodní společnost VITANA, a.s., se sídlem Mělnická 133, 277 32 Byšice, Česká Republika, IČO 14803691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 605 (též jen „pořadatel“).

2. Místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky, Finální kolo soutěže se koná v Národním zemědělském muzeu v Praze, Kostelní 44, Praha. Více informací je možné najít na www.chefclub.cz/soutez a www.facebook.com/ChefclubCZ/ (dále jen „místo konání soutěže“). Změna místa konání finálového kola vyhrazena.

3. Doba trvání soutěže

3.1 Soutěž probíhá od 3.10. do 6.12.2018. Soutěž je rozdělena do dvou soutěžních kol. 1. kolo probíhá v období od 3.10. do 31.10. 2018, 2. kolo proběhne 6.12. 2018 (dále jen „doba trvání soutěže“).

4. Podmínky účasti v soutěži a princip soutěže

4.1. Podmínky účasti:
4.1.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 21 let, která úspěšně absolvovala učební obor kuchař/kuchařka nebo odbornou gastronomickou školu a aktivně pracuje v tomto oboru a má doručovací adresu v České republice.
4.1.2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele - organizátora a dále veškeré osoby podílející se přímo na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4.1.3. Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího v rozsahu a za podmínek blíže uvedených v článku 6. těchto pravidel.

4.2. Princip soutěže:
Soutěž se skládá ze dvou kol:

4.2.1. 1. kolo – písemné korespondenční kolo:
Přihlášky do soutěže prostřednictvím internetového formuláře (včetně písemné práce, kalkulace a fotografií menu) musí být doručeny nejpozději do 31. října 2018 na adresu:

VITANA a.s.
Mělnická 133

277 32 Byšice

Česká republika
e
mail: chefclub@chefclub.cz

Soutěžící je povinen zaslat písemnou soutěžní práci s kalkulacemi podle soutěžního zadání, popisy přípravy jídel a jejich konečnou prezentaci a od každého CHODU samostatnou detailní barevnou fotografii (alespoň 2560 x 1920 (200 dpi)) dokončených jídel (z úhlu asi 45°) naaranžovaných na bílém porcelánu. Fotografie jídel musí být opatřena názvem pokrmu a přiřazena poznámka, zda jde o předkrm či hlavní chod.

Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit s více návrhy. Musí se ale vždy přihlásit s kompletním soutěžním programem na samostatné přihlášce pod samostatnou značkou/pseudonymem. Každá soutěžní práce musí přesně odpovídat zadání. Formuláře potřebné pro soutěž mohou být pro další potřebu kopírovány. Chybně vypracované nebo zcela nevhodné práce budou vyřazeny a soutěžící nebude mít nárok na účastnický diplom.

Soutěžní požadavky:
Příprava moderního slavnostního dvouchodového menu k příležitosti 100. let výročí od založení Československé republiky, vycházející z tradiční české kuchyně a podzimní sezóny, kterým byste prezentovali národní gastronomii na světové soutěži.

Příprava:
- jednoho teplého či studeného předkrmu
- jednoho teplého hlavního jídla s přílohou

Při přípravě menu musí být použity prvky české kuchyně, tzn. moderně upravena klasická česká chuť a tradiční česká surovina.

V každém soutěžním menu musí být použit:

Předkrm:
V předkrmu musí být jako dominantní surovina použita: 


Pstruh duhový - celý, kuchaný s hlavou, sladkovodní ryba,
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), pochází z chovu

Země původu: Česká republika, váha 200 až 300 g

Hlavní jídlo:  
V hlavním jídle musí být jako dominantní surovina použita:

Kachní prsa s kůží
Země původu: Česká republika, váha cca 0,5 Kg

Vybrané produkty musí být uvedeny v materiálové i finanční kalkulaci (je vhodné počítat průměrné ceny z velkoobchodů). Kalkulace (receptury) musí být napsány a propočteny na 10 porcí (pro talířové podávání). Nákupní cena surovin na 1 porci/osobu (pro celé menu) by měla činit maximálně 250,- Kč.

Kritéria pro písemnou část korespondenční:

1. Celkový dojem, kreativita
2. Složení receptury, pracovní postup
3. Ekonomické hledisko, náročnost surovin
4. Vypracování kalkulace

Odborná porota složená z profesionálů působících v oblasti gastronomie vybere dne 14. listopadu 2018 na základě výše uvedených kritériích 10 kuchařů (semifinalistů) + 2 náhradníky. Tito soutěžící postupují do finálového kola.

4.2.2. 2 kolo – finálové praktické kolo
Soutěžící, kteří se kvalifikují z písemné části soutěže do finále, budou po vyhodnocení prvního kola písemně vyzváni, aby porotou oceněné pokrmy prakticky předvedli ve finále.
Vybraní kandidáti do finále soutěže musí v této části soutěže připravit 4 porce soutěžního dvouchodového menu s použitím hlavní suroviny tj.:

Předkrm:

Pstruh duhový - celý, kuchaný s hlavou, sladkovodní ryba,
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), pochází z chovu

Země původu: Česká republika, váha 200 až 300 g

Hlavní jídlo:

Kachní prsa s kůží
Země původu: Česká republika, váha cca 0,5 Kg

Volitelné: surovina z produktové řady Chef Club. Katalog produktů je k dispozici na http://chefclub.cz/produkty/

Bez cizí pomoci v časovém limitu 3 hodiny, připravit a prezentovat pokrm odborné porotě (celkem 4 porce od každého chodu). Jídla by měla být shodná z písemného kola. Pokud soutěžící provede změny v jídlech, je potřeba odbornou porotu informovat před zahájením soutěže, změny by neměly zásadně ovlivnit přihlášená jídla.
Finalisté obdrží v předstihu písemně všechny nezbytné informace a fotografie talířů, které budou k dispozici pro finále.
Jídla budou podávána na jednotných talířích.
Použití vlastního porcelánu nebude ve finálové části povoleno.
Jídla budou porotě servírována jako při servisu v restauraci, všichni finalisté budou s postupem seznámeni den před konáním soutěže.
Suroviny na finálové kolo dodá soutěžícím pořadatel soutěže, společnost VITANA, a.s.
Na místě soutěže bude s časovým předstihem předáno soutěžícím požadované množství surovin – podrobnosti obdrží soutěžící na místě soutěže.
Pro Mise en place (materiálovou přípravu pracoviště) smí být dovezeny a použity pouze suroviny předem neupravené, s některými mezinárodně uznávanými výjimkami, obvyklými pro kuchařské soutěže - hrubě opracovaná – očištěná zelenina, vývary nesmí být ochuceny ani svařeny, ryby budou vcelku...).

Kritéria pro praktickou část finále:

Budou sestaveny 2 poroty složené z profesionálů působících v oblasti gastronomie.

Porota I. bude bodovat převážně praktické dovednosti soutěžících na jejich pracovišti a bude znát i jejich výrobky.
Porota II. bude zcela vizuálně odloučena od soutěžících a nebude mít přístup na pracoviště. Bude senzoricky a chuťově hodnotit anonymní výrobky.

Porota I.
1. Mise en place (přiměřenost na počet porcí)
2. Provádění základních kuchařských postupů
3. Používání moderních pracovních postupů a kulinářských úprav
4. Způsob podávání a celkový dojem Členům poroty je vyhrazeno právo degustace již během přípravy a před podáváním pokrmů.

Porota II.
1. Prezentace, kreativita
2. Provádění základních kuchařských postupů
3. Používání moderních pracovních postupů a kulinářských úprav
4. Způsob podávání a celkový dojem
5. Použití povinných surovin
6. Degustace Bodové ohodnocení poroty II. se počítá dvojnásobně.

5. Ceny – finále:

Po sečtení výsledků odborných porot (pořadí výherců určuje dosažený počet bodů) budou vyhlášeny a předány následující ceny:

1. místo: 3 denní letecký zájezd (v ceně ubytování 2 noci a letecká doprava) na prestižní soutěž kuchařů Bocuse d´Or ve francouzském Lyonu (26. – 29. 1. 2019), účast na tréninku Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR, výrobky Chef Club v hodnotě 10.000 Kč, sada nožů Wüsthof, rondon nebo voucher v hodnotě 1.000 Kč od společnosti Fomi
2. místo: Výrobky Chef Club v hodnotě 5.000 Kč, sada nožů Wüsthof, rondon nebo voucher v hodnotě 1.000 Kč od společnosti Fomi
3. místo: Výrobky Chef Club v hodnotě 2.000 Kč, sada nožů Wüsthof, rondon nebo voucher v hodnotě 1.000 Kč od společnosti Fomi
4. – 10. místo: Sada univerzálních nožů Wüsthof. zástěra Chef Club.

Ceny budou výhercům předány osobně bezprostředně po vyhlášení výsledků.

6. Ochrana osobních údajů

Při registraci do soutěže dle těchto pravidel uděluje soutěžící pořadateli soutěže svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje soutěžícího vyplněné do příslušného soutěžního formuláře za následujících podmínek:
  • v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ke zpracování osobních údajů, pořadateli jakožto správci, případně určeným subdodavatelům pořadatele, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu soutěže, plnění jejích podmínek a kontaktování soutěžícího. Osobní údaje soutěžícího budou v nezbytně nutném rozsahu poskytovány třetím stranám součinným při realizaci soutěže a poskytujícím výhry, a v žádném rozsahu nebudou předávány do třetích zemí,
  • soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně odvolat, a to e-mailem na adrese vitanaprivacy@vitana.cz, a nebo i písemně kdykoli na adrese pořadatele
  • soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz,
  • pokud se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz. Jestliže bude žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • osobní údaje se zpracovávají na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného odvolání souhlasu, maximálně však na 5 let  od jejich poskytnutí.
  • v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ke zpracování osobních údajů, pořadateli jakožto správci, případně určeným subdodavatelům pořadatele, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu soutěže, plnění jejích podmínek a kontaktování soutěžícího. Osobní údaje soutěžícího budou v nezbytně nutném rozsahu poskytovány třetím stranám součinným při realizaci soutěže a poskytujícím výhry, a v žádném rozsahu nebudou předávány do třetích zemí,
  • soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně odvolat, a to e-mailem na adrese vitanaprivacy@vitana.cz, a nebo i písemně kdykoli na adrese pořadatele
  • soutěžící má právo požadovat od pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování. Za podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má soutěžící právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl pořadateli. Soutěžící mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pořadatele, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz,
  • pokud se soutěžící domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na pořadatele se žádostí o zjednání nápravy, a to na e-mailové adrese vitanaprivacy@vitana.cz. Jestliže bude žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost soutěžícího podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • osobní údaje se zpracovávají na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného odvolání souhlasu, maximálně však na 5 let  od jejich poskytnutí.
Soutěžícím, kteří se kvalifikují z písemné části soutěže do finále a potvrdí svou účast v něm, předloží pořadatel k podpisu souhlasy se zpracováním osobních údajů ve smyslu zveřejnění jmen vítězů a fotografií/videozáznamů z finálového kola a oficiálního vyhlášení výsledků za účelem přímé či nepřímé podpoře zboží, služeb či image pořadatele.

7. Hrazení nákladů

Z účasti v písemné a finálové části soutěže nevzniká jakýkoliv nárok na hrazení nákladů.

8. Další ustanovení

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní příspěvek, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů,  jako  „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení  či v případě zásahu do práv pořadatele soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel - organizátor má právo kdykoli zkontrolovat a posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a kdykoliv případně vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z podmínek soutěže. Pořadatel - organizátor neodpovídá za to, pokud se soutěžícímu nepodaří zapojit do soutěže v důsledku výpadku telekomunikačního spojení, jakékoliv poruchy elektrické sítě apod.

Pořadatel - organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takové soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhru v případě jakéhokoliv porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

Pokud výherce:
- odmítne výhru převzít;
- neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání výhry,

výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce a tomu výhru předat.

Výherci nenáleží žádná jiná výhra než výhra určená dle těchto pravidel. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti, postoupit ji jiné osobě, ani požadovat jiné plnění nebo požadovat předání výhry v jiném termínu. Výhru v soutěži není možné vymáhat soudní cestou. Pro případ, že by nebylo možné výhru poskytnout, vyhrazuje si pořadatel - organizátor právo nahradit tuto výhru jinou podobnou výhrou.

Pořadatel - organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a povinnosti související se samotným používáním nebo čerpáním výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na podvodné jednání v rámci soutěže) měnit pravidla soutěže i v průběhu soutěže, a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit. Veškeré případné změny pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou pořadatelem zveřejněny na stránkách www.chefclub.cz a na www.facebook.com/ChefclubCZ/ .

Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto pravidel.

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na www.chefclub.cz/soutez a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla pořadatele - organizátora.  
Soutěžícím, kteří se kvalifikují z písemné části soutěže do finále a potvrdí svou účast v něm, předloží pořadatel k podpisu souhlasy se zpracováním osobních údajů ve smyslu zveřejnění jmen vítězů a fotografií/videozáznamů z finálového kola a oficiálního vyhlášení výsledků za účelem přímé či nepřímé podpoře zboží, služeb či image pořadatele.

7. Hrazení nákladů

Z účasti v písemné a finálové části soutěže nevzniká jakýkoliv nárok na hrazení nákladů.

8. Další ustanovení

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob. V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní příspěvek, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů,  jako  „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení  či v případě zásahu do práv pořadatele soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel - organizátor má právo kdykoli zkontrolovat a posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a kdykoliv případně vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z podmínek soutěže. Pořadatel - organizátor neodpovídá za to, pokud se soutěžícímu nepodaří zapojit do soutěže v důsledku výpadku telekomunikačního spojení, jakékoliv poruchy elektrické sítě apod.

Pořadatel - organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takové soutěžící, u kterých budou mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhru v případě jakéhokoliv porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

Pokud výherce:
- odmítne výhru převzít;
- neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání výhry,

výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce a tomu výhru předat.

Výherci nenáleží žádná jiná výhra než výhra určená dle těchto pravidel. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti, postoupit ji jiné osobě, ani požadovat jiné plnění nebo požadovat předání výhry v jiném termínu. Výhru v soutěži není možné vymáhat soudní cestou. Pro případ, že by nebylo možné výhru poskytnout, vyhrazuje si pořadatel - organizátor právo nahradit tuto výhru jinou podobnou výhrou.

Pořadatel - organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a povinnosti související se samotným používáním nebo čerpáním výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na podvodné jednání v rámci soutěže) měnit pravidla soutěže i v průběhu soutěže, a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit. Veškeré případné změny pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou pořadatelem zveřejněny na stránkách www.chefclub.cz a na www.facebook.com/ChefclubCZ/ .

Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

Tato pravidla mohou být ve zkrácené verzi uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Určující je však ve všech případech tato plná verze těchto pravidel.

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na www.chefclub.cz/soutez a zároveň uložena v písemné podobě na adrese sídla pořadatele - organizátora.  
Naše webové stránky vloží soubory cookie do vašeho prohlížeče nebo zařízení, pokud máte tuto funkci v nastavení prohlížeče aktivovanou. Tyto soubory cookie používáme ke zlepšení funkčnosti těchto webových stránek, analýzám a pro zájmově orientovanou reklamu. Souhlasím / Přečtěte si více